CPK to nie kolej PLUS (zwykła kolej) są to dwa różne projekty!

Projekt Kolej PLUS biegnie starym śladem kolei. Na terenie Palowic przewidywany jest przystanek. Szybka Kolej CPK to zupełnie nowa inwestycja, która wiąże się z wyburzeniem części naszych domów, zniszczeniem ostoi zwierząt oraz dewastacją Pojezierza Palowickiego.

CPK nie daje żadnych korzyści dla mieszkańców.

Poprzez tereny zurbanizowane Palowic oraz Pojezierze Palowickie przechodzą linie: W 61 (czerwona), W 62 (niebieska), W 62a (granatowa). Linia W63 i W63a (zielone) przechodzą przez Pojezierze Palowickie.

Warianty W64 (żółty) i W64a (pomarańczowy) biegną przez Szczejkowice i Bełk. Nie pozwólmy na niszczenie naszej gminy!

Pobierz, wypełnij i wyślij ankietę lub Wypełnij ankietę on-line
Prosimy o przesyłanie ankiet do 15 marca 2022 r. drogą elektroniczną na adres:

konsultacje.stes@egis-poland.com

lub drogą pocztową zgodnie ze wskazanym adresem Wykonawcy
(Egis Poland Sp. z o.o., Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa) z dopiskiem w tytule:

Konsultacje społeczne - „Budowa linii kolejowej na odc. Katowice - granica państwa - Ostrawa” oraz z uwzględnieniem nazwy miejscowości "Czerwionka-Leszczyny".

W lutym 2020 roku w przestrzeni publicznej ukazała się informacja o pracach nad tworzeniem Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, w tym Programu Kolejowego obejmującego przebiegi korytarzy kolejowych dla kolei dużych prędkości (250km/h). Centralny Port Komunikacyjny to ogromna inwestycja warta miliardy złotych. Jej zadaniem jest modernizacja infrastruktury kolejowej i drogowej. Obecnie powstały plany licznych linii kolejowych, które mają łączyć największe miasta w Polsce z lotniskiem, które zostanie wybudowane w ramach tego projektu. Port Komunikacyjny, który w przyszłości ma być zlokalizowany pomiędzy Warszawą, a Łodzią i skomunikowany szybkimi liniami kolejowymi z całą Polską.

JEDNAKŻE !!!

Proponowana trajektoria nowych linii przebiega przez tereny PALOWIC. Każdy z proponowanych wariantów przechodzi przez tereny przyrodniczo cenne Parku Krajobrazowego Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich oraz stawów łańcuchowych Pojezierza Palowickiego. Dwa z wariantów przecina Palowice przez zurbanizowaną część Sołectwa (zamieszkaną)

Palowice cechują się atrakcyjnym przyrodniczo położeniem, to "zielone płuca Śląska" które w ostatnich latach przyciągnęły wielu nowych mieszkańców pragnących osiąść z dala od miejskiego zgiełku. Prócz już istniejących, często odnowionych domów, licznie wznoszone są nowe obiekty mieszkaniowe. Na terenie sołectwa znajduje się Pojezierze Palowickie, zwane Śląskimi Mazurami, stanowiące integralną część Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobraz owe Rud Wielkich". Jest to malowniczy zespół stawów w dolinie potoku Jesionka z różnorodnością gatunkową fauny i flory. Należy podkreślić bardzo dobre oznakowanie ścieżek rowerowych i nordic walking, dzięki czemu tak wiele osób odwiedza wieś. To właśnie na Pojezierzu Palowickim znajduje się Gichta ruiny Huty Waleska, najcenniejszego w tej okolicy zabytku techniki, znajdujący się na Szlaku Początków Hutnictwa. Wyjątkowych miejsc jest bardzo dużo, XIX wieczny park dworski z cennym drzewostanem; olbrzymi kasztanowiec zwyczajny (362cm obwodu), który rośnie obok miejsca, gdzie niegdyś stał dworzec kolejowy; na bieżąco remontowany drewniany kościół pw. Trójcy Przenajświętszej, zbudowany w latach 1594 1595. Sołectwo znane jest z rekreacyjnej hodowli koni, przez co także zyskało na popularności wśród turystów. Miejsca kultu ważne dla ich dziedzictwa, takie jak krzyże (5 kamiennych; dwa najstarsze z 1861r. i 6 drewnianych) i 2 kapliczki. Pierwsza p.w. św. Jana Nepomucena zbudowana w 1920r. kryje w sygnaturce dzwon z 1798r. Druga kapliczka p.w. św. Floriana z 1870r. jak głosi podanie, która kryje mogiłę szwedzkich żołnierzy z XVIIw. To tam posadzono w 1866 r. 3 lipy drobnolistne nawiązujące do pokoju zawartego między Austrią a Prusami. Tutaj niezwykłą uwagę przywiązu je się do tradycji, kultury ludowej, tożsamości śląskiej, wciąż żywe są lokalne opowieści.

STOP CPK:

  • CPK to nie jest normalna kolej, która miałaby mieć przystanki w Palowicach. PRZYSTANKÓW NIE BĘDZIE;
  • CPK nie wpłynie na rozwój Palowic, ZNISZCZY to co już mamy;
  • CPK przetnie Palowice na POŁOWĘ;
  • CPK to około 100-300 m szeroki pas wzdłuż torów wycięty w pień BEZ DOMÓW I DRZEW, KOŚCIOŁA, SZKOŁY I NOWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ;
  • CPK to plac budowy na terenie Palowic i Pojezierza Palowickiego
  • CPK to hałas, wyburzanie domów i likwidacja terenów zielonych!

Plany przedstawionych linii kolejowych niszczą charakter NASZEGO SOŁECTWA, nasze dotychczasowe starania, osiągnięcia, inwestycje. Negatywnie wpłyną na komfort życia, a ponadto pozostają w sprzeczności z realizowanymi i planowanymi inwestycjami, zarówno przyrodniczymi, budowlanymi i drogowymi.

Powiedzmy razem: Stop CPK !!!

Dokumenty do Pobrania:

Opinia Sołectwa Palowice Uchwała Nr 2-1 Stanowisko Samorządu Gminy i Mista Czerwionka Leszczyny Uzasadnienie